ჩვენ ვმუშაობთ იმისათვის, რომ შევამციროთ ჩვენი პროდუქტების მიერ წარმოქმნილი ნარჩენები, გავახანგრძლივოთ მათი სიცოცხლისუნარიანობა და მაქსიმალურად გავზარდოთ გადამუშავების კოეფიციენტი.

აღმოაჩინე თუ როგორ შეგიძლია შეიტანო წვლილი და გაიგო მეტი ჩვენი ძალისხმევის შესახებ ცირკულარული პროგრამის ფარგლებში.

ცირკულარულ პროგრამაში მონაწილეობისთვის

დააბრუნე ძველი IQOS-ის მოწყობილობა.

ჩვენ განვაახლებთ ან გადავამუშავებთ მას.

დააბრუნე გამოყენებული VEEV NOW-ს ერთჯერადი ელ-სიგარეტები და VEEV ONE-ის კარტრიჯები (პოდები).

ჩვენ მათ გადავამუშავებთ. ის კომპონენტები რომლებიც არ გადამუშავდება გამოიყნება ენერგიის წარმოებისთვის.