შედარება

IQOS-ი არ წარმოქმნის კვამლს და კუპრს
ის წარმოქმნის აეროზოლს, რადგან HeatControl ™ ტექნოლოგიით IQOS-ი ახურებს თამბაქოს მისი წვის ნაცვლად.